MU-Vi.tv Медицински университет – Варна / Medical University – Varna

Възможност за превъртане до 4 часа назад.


Медицински университет – Варна е високотехнологичен университет с над половинвековна история и традиция.

Класическите модели на преподаване тук умело се съчетават с най-модерните технологии – 3D обучение по анатомия и система за допълващо електронно обучение с богато съдържание на електронни помагала.

Варненският Медицински университет предлага безкомпромисно качество в обучението – той е първият и единствен университет у нас, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството.

Дипломите, издавани от университета, са признати във всички европейски държави.

Предпочитаният университет за студенти от 44 държави по света, МУ-Варна си партнира с 82 международни партньори от 5 континента. От 1961 г. до днес над 50 000 възпитаници на университета живеят и работят в над 40 държави по света.

Университетът предлага на своите студенти модерна среда с неограничени възможности да развиват себе си – високотехнологично оборудвани лаборатории и учебни бази за практика, библиотека с електронни читални и осигурен достъп до най-добрите световни информационни бази-данни, модерна спортна база и професионални треньори по футбол, баскетбол, волейбол и тенис, зала за репетиции на университетската рок-група, театралната трупа и трупата по народни танци…

6 КОМЕНТАРИ

 1. That is suϲһ a enjoyable sp᧐rt and we haad a perfect birthdɑy Daddү.?
  Larry added. ?Ⅽan we pⅼay ?What?s tһe very best thing about God?
  tomorrow too?? he begged his Mommy.

 2. Whether you’re an skilled looking to improve your webinar presentation skills, or you might be in search of tips on how to profit from this expertise earlier than your organisation jumps in, this article is
  for you.

 3. I rеally like rеading a post that can maҝe men and ԝomen think.
  Alѕo, many thanks ffοr allowing for me to cοmmеnt!

Comments are closed.